telefon całodobowy 606 360 441

tel. 56 646 10 74

facebook

Formalnosci

 

Zasady postępowania w przypadku zgonu

 

Odbiór ciała z miejsca zgonu jest możliwy po stwierdzeniu przez lekarza zgonu.

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w domu:

lekarz pogotowia ratunkowego stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu (Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112 z telefonu komórkowego)

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w szpitalu:

kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący Akt zgonu Karta zgonu podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.
Podstawą wystawienia aktu zgonu jest: karta zgonu dowód osobisty osoby zmarłej dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim, niezbędny jest dowód osobisty współmałżonka

 

Zasiłek Pogrzebowy

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

ubezpieczonego, osoby która pobierała rentę lub emeryturę, osoby która w chwili śmierci spełniała kryteria do pobierania renty lub emerytury członka rodziny ubezpieczonego, emeryta, rencisty. Zasiłek przysługuje także w przypadku śmierci ubezpieczonego po ustaleniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Od 1 marca 2011 roku wynosi 4000 złotych. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi miedzy te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

 

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest zaświadczenie Policji lub Prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu.

 

Wymagane dokumenty do uzyskania zasiłku pogrzebowego

 

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały
  zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone
  odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w
  dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek
  rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność
  na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Nasze usługi

 • Kompleksowa organizacja pogrzebów
 • Trumny, Urny
 • Rezerwacja terminów na cmentarzach
 • Kremacje
 • Pogrzeby w ramach zasiłku ZUS/KRUS
 • Nekrologi w prasie
 • Całodobowa chłodnia
 • Usługi kamieniarskie: nagrobki

Nasze usługi

 • Muzyczna oprawa pogrzebów
 • Reportaże fotograficzne
 • Klepsydry: różne wzory
 • Tabliczki
 • Kwiaty: wieńce i wiązanki
 • Kaplica pogrzebowa - pożegnania
 • Międzynarodowe przewozy zmarłych
 • Karawany pogrzebowe
 • Organizacja styp pogrzebowych

Kontakt

Biuro obsługi klienta i sprzedaż trumien

Toruń ul. Kościuszki 56
tel. 56 646 10 74
kom. 606 360 441
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

facebook-stitchedgoogle-plus-stitched

© 2014 arka-pogrzeb.pl | All rights reserved. Wdrożenie: e-infonet.pl tworzenie stron Toruń

Odsłon artykułów: 15552